Aron karon mahibalo, kita usab adunay CEBUANO SERVICE kada Dominggo, 7AM og 2PM sa Hall of David. Si Pastor Alex Selerio ang mu-wali bahin sa “Ang Sinugdanan sa Kristohanon nga Kinabuhi” (Part 2) gikan sa 2 Peter 1:5-11 karong Dominggo.

Kamo among gidapit sa pagtambong sa pagsimba mata Dominggo ug dapita usab ang inyong mga higala ug paryente sa pagtambung ni-ini!

Ang Living Word kay naa sa Tanchan Road, Banawa Hills, Cebu City.

#CebuanoService #LivingWord #LWCCCII
Source

Comments

  • Tony Borinaga Dela Cruz
    Reply

    Basin ganahan mo og maau mo binisaya para sa mga ingun ani na post, tagae ko og numero sa tag dumala ani na pahina aron maka ambit ko og unsay mas ha-om nga pinulungan sinebuano. Dalaygon ang Diyos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.